Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), Bộ Tư pháp gửi quà thăm hỏi tri ân tới công chức, viên chức gia đình chính sách đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ
09:01 - 29/07/2021

.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng”, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), Công đoàn Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Công đoàn các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn về truyền thống đấu tranh cách mạng, sự hy sinh cao cả, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người và gia đình có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với các hình thức tuyên truyền phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; có các hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động tri ân thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách tại đơn vị và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo và Công đoàn Cục Hộ tịch,quốc tịch, chứng thực thăm hỏi đồng chí Nguyễn công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (con liệt sỹ)

Nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, của thành phố Hà Nội và an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, nên dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), Ban cán sự đảng Đảng ủy, Lãnh đạo và Công đoàn Bộ không tổ chức gặp mặt, thăm hỏi trực tiếp mà đã gửi quà thăm hỏi, tri ân của Bộ tới 12 công chức, viên chức, giảng viên thuộc diện gia đình chính sách để tổ chức thăm hỏi tại đơn vị, góp phần động viên công chức, viên chức, cán bộ, giảng viên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đất nước, truyền thống gia đình, là tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo, qua đó góp phần bồi đắp và thắp sáng truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”cho các thế hệ công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Bộ sẽ trích từ nguồn kinh phí ủng hộ hoạt động xã hội để đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).

VPCĐ


(GMT+7)
RSS

Thông báo