Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho cán bộ công đoàn chuyên trách toàn quốc năm 2021
14:24 - 21/12/2021

Từ ngày 18-21/12/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức02 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho hơn 300 cán bộ công đoàn chuyên trách năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật nhấn mạnh: Năm 2022 sẽ là năm thứ 2 Tổng Liên đoàn thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-TLĐ, ngày 20/7/2021 về triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đây cũng là năm nước rút hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong đó có việc tham mưu các giải pháp đôn đốc hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng về công tác cán bộ Công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Công tác tổ chức, cán bộ Công đoàn có nhiều nội dung nhiệm vụ với quy mô toàn hệ thống và một số nhiệm vụ có tính chất quan trọng, nằm trong tổng thể yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đồng chí Trần Văn Thuật nhấn mạnh yêu cầu: “Kế hoạch và nội dung của khoá học phải đạt chất lượng tốt nhất; nâng cao khả năng tương tác trong dạy học trực tuyến giữa người dạy và người học; quản lý và đánh giá kết quả học tập của các học viên một cách thực chất, đảm bảo học thật, kết quả thực chất, khách quan”.

Trong 4 ngày học tập, các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên truyển đạt 8 chuyên đề:

1. Nângcao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

2. Quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo đảm quyền con người trong bối cảnh mới.

3. Đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

4. Công tác kiểm tra của Đảng trong tình hình hiện nay.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

6. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

7. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

8. Chuyển đổi số quốc gia, cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực lao động và việc làm hiện nay.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác tổ chức chính là đang cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với cách làm mới, sáng tạo, thích ứng với những điều kiện cụ thể.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ tiến hành làm bài thu hoạch bồi dưỡng chuyên đềđể Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợpgửi Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chấm bài và cấp chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu.

DVD


(GMT+7)
RSS

Thông báo