Nhiệt liệt chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nhiệm kỳ 2023-2028
MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA VÀ NGÀY LÀM VIỆC 8 GIỜ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ”
15:28 - 11/11/2021

Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”  do Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai từ năm 2007, đến nay trải qua 14 năm triển khai thực hiện với nội dung trọng tâm là: “vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng lãng phí; tích cực học tập nâng cao trình độ; xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại và đội ngũ cán bộ, công chức chính quy, chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thực hiện tốt nội dung cải cách hành chính đã được công đoàn ban, bộ, ngành Trung ương và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố tích cực triển khai thực hiện.

Hưởng ứng phong trào thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng thời với với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp và một nền hành chính hiện đại để xây dựng một Chính phủ “Liêm chính, Kiến tạo, Phát triển và Hành động” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mở cửa và hội nhập ngày càng sâu, rộng. Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu, lựa chọn, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí của phong trào phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị Khối Cơ quan tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn và gắn với các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Đến nay, phong trào đã có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần động viên cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế cơ quan; làm việc với năng suất, chất lượng và hiệu quả; rèn luyện tác phong chuẩn mực, lối sống văn hóa; tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại.

lãnh đạo CĐVC Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai phong trào cũng còn có những hạn chế xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, trong đó trước tiên là nguyên nhân từ vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong việc triển khai phong trào; sự thiếu quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và những hạn chế trong tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức...

Từ thực tiễn quá trình triển khai phong trào cho thấy để thực hiện tốt phong trào “xây dựng cơ văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” trong thời gian tới cần có những giải pháp cụ thể:

* Nhóm giải pháp trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Công đoàn cấp trên cơ sở:

- Kế hoạch triển khai phong trào cần phải cụ thể về nội dung, tiêu chí, rõ về nhiệm vụ, giải pháp; đặc biệt phải phù hợp với đặc điểm tình hình và phục vụ thiết thực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong khối.

- Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh có văn bản chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy về công tác lãnh đạo thực hiện phong trào ở cơ sở.   

- Lựa chọn chỉ đạo điểm một số mô hình như mô hình cơ quan không khói thuốc; mô hình góc làm việc xanh; mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản…    

- Phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách theo dõi việc thực hiện phong trào tại các công đoàn cơ sở. Thường xuyên hằng quý, tại Hội nghị Ban Chấp hành, Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh nghe các đồng chí ủy viên báo cáo tình hình triển khai phong trào tại các đơn vị mình phụ trách để kịp thời nắm tình hình thuận lợi, khó khăn cũng như trao đổi, thống nhất giải pháp thực hiện.

- Tổ chức các giải thể thao, văn nghệ, các hội thi về văn hóa công sở, thi tìm hiểu về cải cách hành chính...

Thi thuyêt trình về thực hiện nếp sống văn hóa công sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thông qua mạng xã hội facebook, zalo tạo diễn đàn để các công đoàn cơ sở thường xuyên cập nhật kết quả triển khai phong trào; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như trực tiếp nêu đề xuất, kiến nghị với Công đoàn Viên chức.    

- Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tổ chức bình chọn và trao giải thưởng cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp.      

* Nhóm giải pháp đối với Công đoàn cơ sở

- Một là: Cụ thể hóa nội dung phong trào thành các tiêu chí cụ thể và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đăng ký thực hiện như:  

+ 3C nơi công sở đó là: Cười, Chào và Cảm ơn.

+ “Năm có, Ba không”, gồm: trách nhiệm cao với công việc được giao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng; tính sáng tạo, làm việc khoa học; hiểu biết về chủ trương, chính sách và Không nhũng nhiễu, phiền hà cho cơ sở; Không chủ nghĩa cá nhân, thực dụng; Không ăn cắp giờ giấc làm việc.

+ 7 nội dung và hành vi thiết thực trong xây dựng văn hóa công sở như: làm việc đúng giờ và hiệu quả; Trang phục lịch sự, phù hợp; Giấy in một mặt không bỏ đi; Tắt đèn và các thiết bị không cần thiết; Không sử dụng điện thoại cơ quan vào việc riêng; Công sở không khói thuốc, không bia rượu; Nơi làm việc sạch đẹp ngăn nắp.

- Hai là: Phát động các phong trào tự học, tự nghiên cứu trong cán bộ, công chức; phong trào trồng cây xanh tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tổ chức và duy trì phong trào “Ngày cuối tuần dọn vệ sinh”.

- Ba là: Phát động và duy trì phong trào tập luyện thể thao hằng ngày tại cơ quan, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao tạo sân chơi cho cán bộ, đoàn viên. Tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa như nhà đa năng, sân cầu lông, quần vợt, thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, quần vợt.

- Bốn là: Hằng tháng tổ chức bình bầu đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn hóa công sở cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.  

* Nhóm giải pháp đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị

- Xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa của cơ quan với những quy định cụ thể về trang phục; giao tiếp, ứng xử; về những việc cán bộ, công chức không được làm…

- Dành nguồn kinh phí cho việc cải thiện môi trường làm việc, tạo điểu kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác; bố trí sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”.

- Có cơ chế chính sách khuyến kích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được học tập, nâng cao trình độ. Quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, khuyến kích tính sáng tạo trong cán bộ, công chức.

- Kiên quyết xử lý đối với những cán bộ công chức vi phạm đạo đức công vụ; đồng thời có cơ chế khen thưởng động viên kích lệ kịp thời đối với những cán bộ, công chức có nhiều đóng góp trong xây dựng cơ quan, đơn vị. 

*Nhóm giải pháp đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Xây dựng kế hoạch, phướng án giải quyết cụ thể cho từng công việc; Nâng cao tinh thần trách nhiệm với phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”.  

- Có kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, nắm vững chủ trương đường lối của đảng và nhà nước. Tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức; thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, xây dựng gia đình văn hóa. Tích cực tham gia các hoạt động do cơ quan và công đoàn tổ chức./.   

   Vũ Thị Nhung

  Công đoàn Viên chức tỉnh


Thông báo