Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Những trường hợp đoàn viên không phải đóng đoàn phí công đoàn
10:27 - 04/08/2020

Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định 2 trường hợp sau đoàn viên không phải đóng đoàn phí công đoàn:

Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến việc làm, thu nhập của người lao động, đoàn viên công đoàn. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-BCH ngày 6/7/2020 thống nhất bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí như sau: Đoàn viên công đoàn có mức lương thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương trên. Thời gian áp dụng từ thời điểm ngày 23/1/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Ban Tài chính


(GMT+7)
RSS

Thông báo