Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Những vấn đề liên quan đến xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn
13:31 - 19/11/2019

.

Hỏi: Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn đối với cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện gì?

Trả lời:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn

1.1. Cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn

- Cán bộ công đoàn chuyên trách và ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở trở lên có thời gian công tác công đoàn từ đủ 20 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn).

Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số 1,5 để tính xét tặng; thời gian tham gia công tác không chuyên trách trong các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được nhân hệ số 2 để tính xét tặng.

- Cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên tục 02 khóa.

- Cán bộ công đoàn giữ chức danh Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trọn 01 khóa.

- Công chức, viên chức có thời gian công tác từ đủ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn) làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn các cấp.

- Cán bộ lãnh đạo từ trưởng phòng, ban trở lên có thời gian công tác từ đủ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn) làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tổ chức công đoàn các cấp.

1.2. Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn

Cá nhân có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên gồm:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương; trưởng, phó các Ban của Đảng; bí thư, phó bí thư Đảng đoàn, ban cán sự Đảng; vụ trưởng, cục trưởng, viện trưởng và tương đương trở lên.

- Bí thư, Phó Bí thư, Thường vụ Đảng ủy, trưởng các ban Đảng của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

- Bí thư, phó bí thư đảng ủy; Chủ tịch hội đồng quản trị; Giám đốc, hiệu trưởng; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các đơn vị, doanh nghiệp có số lượng từ 1000 đoàn viên công đoàn trở lên.

1.3. Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong việc phát triển tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ cho hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam nói riêng, tổ chức Công đoàn nói chung: Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lập hồ sơ trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định.

1.4. Cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có hành động dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam: Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lập hồ sơ trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định truy tặng.

2. Điều kiện

2.1. Đối với cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn

- Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn được giao trong 03 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

 - Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xét tặng Kỷ niệm chương khi có 03 năm liên tục công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt liền kề với năm đề nghị tặng Kỷ niệm chương.

2.2. Đối với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn

Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải có 05 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Luật Công đoàn.

2.3. Đối với các cá nhân khác: Có thành tích xuất sắc trong việc củng cố quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn.

 


(GMT+7)
RSS

Thông báo