Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020)!
Tăng lương cơ sở có tăng lương hưu, trợ cấp không?
08:23 - 26/07/2017

Câu hỏi: Khi tăng lương cơ sở thì người đang nhận lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng có được tăng lương, trợ cấp không?

Trả lời:

          Theo Khoản 2, điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định từ 1.7.2017, mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng. Điều 2 Nghị định này quy định đối tượng được hưởng lương, phụ cấp bao gồm:

          - Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1, và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

          - Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3, điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

          - Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

          - Người làm việc theo chế độ HĐLĐ xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bao gồm: Người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

          - Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

          - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

          Như vậy, Nghị định này không đề cập đến đối tượng hưởng là người đang hưởng lương hưu hay nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.

 


(GMT+7)
RSS

Thông báo