Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Tập huấn Chế độ kế toán công đoàn và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn và triển khai một số nội dung về công tác tài chính
2022-08-23 16:52:40

Ký hiệu

 292/KH-CĐVC

Ngày ban hành

 23/8/2022

Loại văn bản

Kế hoạch

Cơ quan ban hành

 Công đoàn Viên chức Việt Nam

Người ký

 Nguyễn Văn Đông

Trích yếu

Tập huấn Chế độ kế toán công đoàn và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn và triển khai một số nội dung về công tác tài chính

Tệp đính kèm

 DS đăng ký đơn vị KT

 Hướng dẫn cài đặt PM KT

 

.


Thông báo