Nhiệt liệt chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nhiệm kỳ 2023-2028
Thông báo kết quả Tuần 3 Cuộc thi Công đoàn tham gia Cải cách hành chính và xây dựng Văn hóa Công vụ
11:45 - 12/07/2022

 

.


Thông báo