Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc ! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2020
16:42 - 13/11/2020

.


(GMT+7)
RSS

Thông báo