Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
11:27 - 17/05/2022

Ngày 17/5/2022, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng hơn 70 đại biểu là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, các thành viên Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ, lãnh đạo Ban Tổ chức - Kiểm tra các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Điều lệ Công đoàn Việt Nam mới đi vào thực tiễn được 2 năm, nhưng nhiều vấn đề mới theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị cần được cụ thể hoá vào các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cùng với đó, trong những năm tiếp theo nhiều vấn đề mới xuất hiện, chưa từng có tiền lệ có nhiều chiều hướng tác động cả tích cực và tiêu cực đến phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Vì vậy, việc tổng kết thực hiện Điều lệ cần phải được thực hiện nghiêm túc ở các cấp công đoàn để làm căn cứ đề xuất nghiên cứu sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với tình hình mới… Đồng chí nhấn mạnh, thông qua hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn được lắng nghe những ý kiến của các cấp công đoàn về những thuận lợi, khó khăn trong quà trình thi hành Điều lệ, qua đó ghi nhận, tổng hợp, cân nhắc xem xét để làm cơ sở đề xuất định hướng sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định…

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, sau khi Điều lệ được ban hành, đã có 100% các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến cán bộ công đoàn; có trên 90% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mở hội nghị quán triệt, triển khai Điều lệ đến cán bộ là ủy viên ban chấp hành công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp cơ sở. Ngoài ra, nhiều đơn vị đã đăng tải Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ trên trang thông tin điện tử của đơn vị, mạng xã hội như Zalo, Facebook… triển khai đến cán bộ, đoàn viên công đoàn. Tuy nhiên, ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch COVID-19 đã gây khó khăn rất lớn cho việc triển khai Điều lệ; một bộ phận cán bộ, đoàn viên công đoàn chưa được tiếp cận, hoặc chậm tiếp cận những nội dung cơ bản của Điều lệ; nhận thức về những nguyên tắc cơ bản của Điều lệ chưa thấu đáo, dẫn đến việc vận dụng quy định của Điều lệ trong tổ chức và hoạt động công đoàn chưa đúng hoặc vận dụng cứng nhắc.

Ban tổ chức hội nghị cũng đã gợi mở một số vấn đề liên quan đến Điều lệ để các đại biểu trao đổi, thảo luận. Theo đó, có vấn đề liên quan đến bố cục, lời nói đầu, công tác đoàn viên và cán bộ công đoàn, nguyên tắc và hệ thống tổ chức, công đoàn cấp cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công tác nữ công, công tác tài chính và tài sản công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát công đoàn, khen thưởng, kỷ luật, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thái Hòa


(GMT+7)
RSS

Thông báo