Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Chương trình dự án tài chính vi mô của Công đoàn”
14:25 - 12/11/2019

Trong 02 ngày 07 và 08/11/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Chương trình dự án tài chính vi mô của Công đoàn” dưới sự chủ trì của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho gần 60 cán bộ Công đoàn ở một số tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe và thảo luận Báo cáo tóm tắt kết quả trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm theo Quyết định số 654/QĐ-TLĐ; đăng ký chuyển đổi, hoạt động theo chương trình dự án tài chính vi mô theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg; Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức, quản lý hoạt động tín dụng đối với người lao động vay vốn từ Quỹ trợ vốn/chương trình dự án tài chính vi mô của Công đoàn…

Theo báo cáo của Ban Chính sách, kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN, đến nay nguồn quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm ở 11 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã cho vay khoảng trên 371.000 lượt người/năm, trong đó Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu với trên 350.000 lượt người vay/năm. Bên cạnh những hiệu quả thiết thực, hoạt động của quỹ còn tồn tại một số hạn chế như: Nhu cầu vay vốn là rất cao, nhưng nguồn vốn hạn hẹp do khó khăn trong huy động nguồn vốn nên không đáp ứng đủ nhu cầu cho vay của công nhân lao động; các quỹ chưa có sự tách bạch về chính sách cho vay giữa khách hàng là công nhân lao động và lao động tự do…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: “Hoạt động tài chính vi mô của Công đoàn rất quan trọng, giúp đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn kịp thời để giải quyết những nhu cầu bức bách trong cuộc sống, tạo thêm được việc làm và thu nhập. Đây cũng là kênh quan trọng để gắn kết công đoàn với đoàn viên, công nhân, lao động. Do đó, cần chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, quản lý quỹ một cách thẳng thắn để giúp cho hoạt động của các quỹ ngày một tốt hơn. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu yêu cầu đối với các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố đã có quỹ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức và hoạt động của quỹ, đồng thời rà soát các nguồn lực tài chính ở địa phương để tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn vay cho quỹ, đảm bảo quỹ phát triển, bảo toàn vốn; đối với các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chưa có quỹ cần nghiên cứu, khảo sát về nhu cầu vay vốn từ quỹ của công nhân lao động trên địa bàn, căn cứ nguồn tài chính công đoàn tích lũy, khả năng thu hút các nguồn vốn hỗ trợ từ địa phương, xây dựng chủ trương thành lập quỹ theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa có chủ trương thành lập quỹ hoặc chưa đủ điều kiện thành lập quỹ thì nghiên cứu cơ chế phối hợp với các quỹ trợ vốn trong cùng hệ thống để tham gia, tổ chức trợ vốn cho công nhân lao động…..”.

Hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ công đoàn nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với hoạt động cho công nhân lao động vay vốn tự tạo việc làm, nguồn vốn từ các quỹ này đã giúp hàng triệu công nhân lao động vượt qua thời điểm khó khăn, có cuộc sống ổn định.

DVD


Thông báo