Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
15:24 - 11/11/2021

Sáng ngày 10/11/2021, tại trụ sở Tổng Liên đoàn LĐVN, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụcủa Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 về đối mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đ/c Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Nghị quyết số 02 -NQ/TW là Nghị quyết rất quan trọng, cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của tổ chức công đoàn. Nghị quyết giải quyết những vấn đề rất mới với tổ chức công đoàn, trong đó có những vấn đề rất căn bản: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; sự phát triển rất nhanh của công nhân lao động, sự chuyển dịch từ khu vực trong nhà nước ra ngoài nhà nước. Trong việc xây dựng chiến lược thích ứng và phát triển Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, phải đề xuất được các giải pháp mang tính kỹ thuật, nghệ thuật để giành đoàn viên, người lao động về mình, không để đoàn viên, người lao động bỏ tổ chức công đoàn để sang tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. 

Trong cuộc họp, đại diện các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thông tin những việc dự kiến triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 và Chương trình hành động số 02 theo chức năng, nhiệm vụ quy định. 

Toàn cảnh họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá:Thời gian vừa qua, công tác thông tin tuyên truyền đã được đẩy mạnh, nhiều nơi làm tốt, có tác động đến toàn hệ thống về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02 cũng như Chương trình hành động số 02. Hầu hết công đoàn các ngành,tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng chương trình hành động của cấp mình, phối hợp tham mưu xây dựng chương trình hành động. Tuy nhiên, một số cấp công đoàn, cán bộ công đoàn, nhận thức về tầm quan trọng của công tác học tập, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 chưa đúng mức, đúng tầm. Nhiều ban, đơn vị chưa có hoạt động cụ thể, chưa quán triệt, nhấn mạnh trong sinh hoạt chi bộ, chuyên môn”. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các ban, Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải xác định việc thực hiện Nghị quyết số 02, Chương trình số 02 là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng, cần được đầu tư cả về chỉ đạo và nguồn lực thực hiện, xem đây là giải pháp cụ thể để đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn,phải xây dựng kế hoạch tiến độ để thực hiệntrước ngày 30/11/2021; Cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống về Nghị quyết số 02 và Chương trình hành động số 02; phải đưa vào sinh hoạt chi bộ và chuyên môn; tham mưu cho cấp ủy kế hoạch, chương trình hành động, đồng thời duy trì chế độ báo cáo, giao ban 6 tháng, 1 năm. 

DVD


Thông báo