Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc ! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2018 - 2023
16:19 - 03/01/2020

Ngày 26/12/2019, tại Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã nghe và thảo luận vào dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, chương trình công tác năm 2020. Theo báo cáo, trong năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiến hành được 480 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 450 cuộc kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính tài sản công đoàn và tham gia giải quyết 10 đơn khiếu nại, tố cáo. Qua công tác kiểm tra đã góp phần giúp ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Tại Hội nghị,  các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo tổng kết năm 2019 và tập trung đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ghi nhận những kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam trong năm qua và tin tưởng rằng, năm 2020 công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục được nâng cao, đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa. Đồng chí cũng nhất trí với các kiến nghị, đề xuất và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới của Ủy ban Kiểm tra và gợi mở một số nội dung, định hướng trong công tác kiểm tra năm 2020 - năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Mai Nguyễn


(GMT+7)
RSS

Thông báo