mừng đất nước đổi mới, mừng đảng quang vinh - mừng xuân canh tý 2020!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
384/KH-CĐVC 30/12/2019 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCCVCLĐ ( Tải về
349/HD-CĐVC 04/12/2019 Hướng dẫn về hoạt động Khối thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam Tải về
174/QĐ-CĐVC 29/11/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam Tải về
313 /HD-CĐVC 06/11/2019 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2020 Tải về
305/CĐVC 05/11/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp Tải về
302/HD-CĐVC 01/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn Tải về
301/ HD-CĐVC 01/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Tải về
295/CĐVC 29/10/2019 Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2019 Tải về
285/CĐVC 24/10/2019 Công văn về việc cung cấp thông tin phục vụ mở Tổng đài nhắn tin đồng loạt cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động Tải về
284/CĐVC 24/10/2019 Công văn về việc vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III Tải về
279/CĐVC 22/10/2019 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 Tải về
252/HD-CĐVC 30/09/2019 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về
241/CĐVC 19/09/2019 Công văn về việc tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên website cpcs.vn Tải về
223b/NQ-CĐVC 26/08/2019 Nghị quyết về nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tải về
218/CĐVC 15/08/2019 Công văn về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tải về
211/CĐVC 07/08/2019 báo cáo tình hình triển khai tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và thu thập thông tin Tải về
208/GTrT-CĐVC 07/08/2019 Giấy triệu tập dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 Tải về
112/QĐ-CĐVC 28/06/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế giải thưởng "Gương mặt của năm" Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo