Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
453/HD-CĐVC 22/11/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022) Tải về
450/HD-CĐVC 22/11/2022 Tuyên truyền công đoàn đại hội các cấp và Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
443/HD-CĐVC 15/11/2022 Hướng dẫn thực hiện giải thưởng "Gương mặt của năm" năm 2022 Tải về
423/HD-CĐVC 31/10/2022 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 Tải về
422/UBKT 31/10/2022 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Tải về
402/HD-CĐVC 14/10/2022 Hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022 Tải về
388/CĐVC 05/10/2022 Tổ chức Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 (kèm danh sách đăng ký mới) Tải về
387/ĐL-CĐVC 05/10/2022 Điều lệ Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 Tải về
380/HD-CĐVC 30/09/2022 Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị đại hội công đoàn các cấp Nhiệm kỳ 2023 - 2028 Tải về
382/KH-CĐVC 30/9/2022 Tổ chức Giải Thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Tải về
378/CĐVC 29/9/2022 Lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) Tải về
354/HD-CĐVC 08/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
347/CĐVC 31/8/2022 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên và người lao động Tải về
321/GTT-CĐVC 24/8/2022 Giấy triệu tập Đại biểu dự Hội nghị tập huấn chế độ kế toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn Tải về
292/KH-CĐVC 23/08/2022 Tập huấn Chế độ kế toán công đoàn và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn và triển khai một số nội dung về công tác tài chính Tải về
290/CĐVC 17/08/2022 Thực hiện quy định chế độ chi đại hội công đoàn các cấp Tải về
270/HD-CĐVC 25/07/2022 Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam Tải về
265/CĐVC 18/7/2022 Tuyên dương con cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt các giải thi cấp quốc tế, quốc gia năm học 2021 - 2022 Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo