Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
393/CĐVC 01/09/2021 Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ủng hộ khẩn cấp cho công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 Tải về
378/CĐVC 17/08/2021 Công văn về lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn, quy định tài chính công đoàn cơ sở Tải về
377/CĐVC 17/08/2021 Công văn về bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn Tải về
3022/QĐ-TLĐ 09/08/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần t Tải về
339/CĐVC 13/07/2021 Công văn về tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Tải về
295/CĐVC 08/07/2021 Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội Tải về
260/CĐVC 11/06/2021 Công văn về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
163 /QĐ-CĐVC 27/05/2021 Quyết định ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động của Công đoàn Viên chức Việt Nam Tải về
223/CĐVC 21/05/2021 Công văn về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 Tải về
211/HD-CĐVC 17/05/2021 Hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Tải về
207/UBKT 12/05/2021 Công văn về việc Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021 Tải về
200/CĐVC 11/05/2021 Công văn về chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
178/CĐVC 29/04/2021 Công văn về mở đợt tuyên truyền cao điểm “CBCCVCLĐ với ngày hội của toàn dân Tải về
131/KH-CĐVC 19/04/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta” Tải về
151/CĐVC 14/04/2021 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) Tải về
147/HD-CĐVC 12/04/2021 Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021 Tải về
139/CĐVC 01/04/2021 Công văn về việc đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội và tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII Tải về
140/CĐVC 01/04/2021 Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2021 Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo