nhiệt liệt chào mừng các đồng chí tham dự cuộc thi "công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ" do công đoàn viên chức việt nam phối hợp với bộ nội vụ tổ chức! vòng 1 cuộc thi diễn ra từ ngày 20/6/2022 đến ngày 10/7/2022!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
211/CĐVC 15/6/2022 Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 Tải về
209/TL-BTCCT-CĐVC 15/6/2022 Thể lệ Cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ” Tải về
207/KH-CĐVC 13/6/2022 Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 Tải về
199/CĐVC 10/06/2022 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công chức, viên chức, lao động Tải về
197/CĐVC 10/06/2022 Lấy ý kiến dự thảo quy định chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp Tải về
190/CĐVC 08/06/2022 Đăng ký tham gia tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Tải về
181/HD-CĐVC 27/05/2022 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trong các cấp công đoàn Tải về
180/KH-CĐVC 27/05/2022 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tải về
161/KH-CĐVC 18/05/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ” Tải về
164/KH-CĐVC 18/05/2022 Kế hoạch Truyền thông về Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” Tải về
160/CĐVC 18/05/2022 Công văn về việc tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động với Đảng, Nhà nước Tải về
155/UBKT 11/05/2022 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
129/HD-CĐVC 22/04/2022 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong các cấp Công đ Tải về
121/HD-CĐVC 18/04/2022 Hướng dẫn Sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về công tác dân Tải về
122/HD-CĐVC 18/04/2022 Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 Tải về
120/KH-CĐVC 15/04/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Tải về
94/CĐVC 05/04/2022 Tập huấn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở Tải về
90/KH-CĐVC-BNV 31/03/2022 Kế hoạch phối hợp công tác năm 2022 giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo