Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
185/CT-CĐVC 17/06/2020 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2020 Tải về
684/QĐ-TLĐ 08/06/2020 QĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn Tải về
160/KH-CĐVC 04/06/2020 KH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 6/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” Tải về
140/HD-CĐVC 20/05/2020 Hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Tải về
128 /CĐVC 07/05/2020 Công văn về việc tuyển chọn công trình sáng tạo KH&CN công bổ Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 Tải về
126/KH-CĐVC 05/05/2020 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn Tải về
124/CĐVC 05/05/2020 Công văn về việc tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
127/CĐVC 05/05/2020 Công văn về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tải về
121/UBKT 04/05/2020 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
120/HD-CĐVC 29/04/2020 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam Tải về
115 /HD-CĐVC 27/04/2020 Hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 Tải về
113 / CĐVC 23/04/2020 Cv về việc Giới thiệu để xét chọn trao tặng “ Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020 Tải về
106/KH-CĐVC 20/04/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” Tải về
98/CĐVC 09/04/2020 Cv về việc hiến máu cứu người Tải về
97/CĐVC 09/04/2020 Cv về việc cung cấp số liệu tình hình DN và NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 Tải về
96/CĐVC 03/04/2020 Cv về việc phát hiện, đề nghị khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
85/CĐVC 24/03/2020 Triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 Tải về
78/CĐVC 19/03/2020 Công văn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo