Nhiệt liệt chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
29/03/2023 Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028 Tải về
95/CĐVC 27/3/2023 Sử dụng nhạc nghi lễ Công đoàn trong tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Tải về
23/03/2023 Nhạc nghi lễ Công đoàn Tải về
81/CĐVC 17/3/2023 Tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 Tải về
80/CĐVC 17/3/2023 Vận động đoàn viên, người lao động theo dõi Chương trình "Giờ thứ 9+", năm 2023 Tải về
60/CĐVC 07/3/2023 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Tải về
57/GM-CĐVC 06/03/2023 Giấy mời họp giao ban công tác Công đoàn Quí I/2023 Tải về
38/CĐVC 15/02/2023 Thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng Tải về
40/CĐVC 15/02/2023 Báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2022 Tải về
15b/KH-CĐVC 15/02/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 Tải về
34 /KH-CĐVC 15/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023 Tải về
18/HD-CĐVC 31/01/2023 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 Tải về
17/HD-CĐVC 18/01/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 Tải về
16/HD-CĐVC 18/01/2023 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023 Tải về
13/CĐVC 18/01/2023 Về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động Tải về
11/CĐVC 12/01/2023 Về việc triển khai Chương trình thảo thuận nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động Tải về
05/HD-CĐVC 09/01/2023 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023 Tải về
5692/QĐ-TLĐ 08/12/2022 Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo