chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
31/KH-CĐVC 20/02/2017 KH tổng kết 10 năm phong trào Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả Tải về
30/HD-CĐVC 20/02/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 Tải về
25/HD-CĐVC 15/02/2017 Hướng dẫn tuyền truyền Đại hội Công đoàn các cấp Tải về
23/KH-CĐVC 08/02/2017 KH tổng kết NQ15-NQ/TW và sơ kết Kết luận 64-KL/TW của HN TW7 khóa XI Tải về
19/CĐVC 06/02/2017 C/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn 2017 Tải về
14/KH-CĐVC 18/01/2017 Kế hoạch tổ chức Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp Tải về
12/KH-CĐVC 17/01/2017 Kế hoạch phát động thi đua năm 2017 Tải về
11/KH-CĐVC 17/01/2017 Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2017 Tải về
10/KH-CĐVC 16/01/2017 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2017 Tải về
07b/CĐVC 10/01/2017 Công văn v/v Gửi số liệu đối chiếu BHXH Tải về
294/HD-CĐVC 05/12/2016 Hướng dẫn nhiệm vụ trong tâm công tác nữ công năm 2017 Tải về
293/CĐVC 05/12/2016 Cv v/v xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" Tải về
290/CĐVC 29/11/2016 Cv v/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 Tải về
288/CĐVC 28/11/2016 Cv v/v báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở năm 2016 Tải về
284/HD-CĐVC 23/11/2016 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ năm 2016 Tải về
283/CĐVC 16/11/2016 Cv v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2016 Tải về
272/CĐVC 07/11/2016 CV v/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 Tải về
270/UBKT 01/11/2016 Công văn về việc phân loại ủy ban kiểm tra công đoàn Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo