nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii đảng cộng sản việt nam!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
83/HD-CDVC 11/04/2016 Hướng dẫn kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
82/HD-CDVC 11/04/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền năm 2016 Tải về
79/CĐVC 7/4/2016 Công văn đôn đốc ủng hộ kinh phí xây dựng Khu Tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma; Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa Tải về
16/HD-CĐVC 28/01/2016 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 Tải về
06/KH-CDVC 11/01/2016 Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2016 Tải về
323/HD-CĐVC 19/11/2015 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2016 Tải về
101/QĐ-CĐVC 02/7/2015 Quyết định ban hành quy chế khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam Tải về
124/HD-CĐVC 06/05/2015 Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất l­ượng hoạt động công đoàn cơ sở Tải về
125/HD-CĐVC 06/05/2015 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Tải về
375/HD-CĐVC 22/12/2014 Hướng dẫn tổ chức thực hiện tiếp đoàn viên và người lao động Tải về
483/CTr-CĐVC 31/12/2013 Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
06/QĐ-CĐVC 10/6/2013 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV Tải về
05/CTr- UBKT 10/6/2013 Chương trình công tác toàn khóa của UBKT thực hiện NQ ĐH IV CĐVCVN Tải về
131/HD-CĐVC 12/05/2013 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo