nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii đảng cộng sản việt nam!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
69/CĐVC 12/03/2020 Công văn về việc triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19 Tải về
65/HD-CĐVC 12/03/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2020 Tải về
64/CĐVC 12/03/2020 Công văn về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/2/2005 và tổng kết thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/2/2014; Kế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 11/11/2016 Tải về
25/CĐVC 05/02/2020 Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra Tải về
26/HD-CĐVC 05/02/2020 Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tải về
174/QĐ-TLĐ 03/02/2020 Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) Tải về
24/KH-CĐVC 20/01/2020 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 Tải về
16/KH-CĐVC 15/01/2020 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội thi đua trong công nhân, viên chức, lao động tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng và đất nước trong năm 2020 Tải về
20/HD-CĐVC 15/01/2020 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 Tải về
19/CĐVC 15/01/2020 Công văn về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về
06/HD-CĐVC 02/01/2020 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020 Tải về
05/HD-CĐVC 02/01/2020 Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020 Tải về
384/KH-CĐVC 30/12/2019 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCCVCLĐ ( Tải về
349/HD-CĐVC 04/12/2019 Hướng dẫn về hoạt động Khối thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam Tải về
174/QĐ-CĐVC 29/11/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam Tải về
313 /HD-CĐVC 06/11/2019 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2020 Tải về
305/CĐVC 05/11/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp Tải về
302/HD-CĐVC 01/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo