CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

CĐVC tỉnh Quảng Trị Tổ chức Hội nghị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018 - 2023

10:18 23-11-22

Ngày 21/11/2022 Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm triển khai một số nội dung quan trong liên quan đến công tác Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, các Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh đã thảo luận sôi nổi và thông qua nhiều nội dung quan trọng: Thông qua báo dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 -2028 (dự thảo lần 2); Thông qua dự thảo Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 -2028; Lấy ý kiến của Ủy viên Ban chấp hành CĐVC tỉnh đủ điều kiện tái cử tiếp tục tham gia Ban Chấp hành CĐVC tỉnh nhiệm kỳ 2023 -2028.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh đã quán triệt một số nội dung trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022, trong đó tập trung cho công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp; tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại CĐCS năm 2022; bình xét những tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị các cấp công đoàn khen thưởng.

CĐVC tỉnh Quảng Trị

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”