CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Viên Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Viên Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

15:16 22-03-23

Trong 02 ngày 21-22/3/2023, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn; các đồng chí Phó Chủ tịch: Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh, Thái Thu Xương. Đến dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn và đại diện của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Cục A03.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến vào dự thảo lần 2 báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Tờ trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, dự thảo lần 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch và Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang gợi mở, nêu một số vấn đề để các đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định, đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các văn bản, nhất là những vấn đề còn có ý kiến, phương án khác nhau; chú ý đến những nội dung bổ sung, sửa đổi, đặc biệt là các vấn đề nêu trong các tờ trình; bảo đảm sự phù hợp, nhất quán về nội dung. Bên cạnh đó, từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công đoàn và từ địa bàn, cơ quan, đơn vị công tác, các đồng chí có thể đề xuất thêm những vấn đề, nội dung mới theo quan điểm cá nhân cần được nghiên cứu, cụ thể hóa trong nội dung các văn bản.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân phát biểu sau khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tại Hội nghị lần này, để đảm bảo cơ cấu theo Đề án nhân sự, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII; bầu bổ sung 5 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII; bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bầu bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

* 7 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII: 

1. Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

4. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

5. Đồng chí Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

6. Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

7. Đồng chí Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

* 5 đồng chí được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023:  

1. Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Trưởng ban Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn. 

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Kim Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

* Bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023: Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

* 01 đồng chí được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023: Đồng chí Đoàn Đức Hân - chuyên viên chính Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thái Hòa

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”