CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

18:32 18-07-22
Trong 2 ngày 11-12/7/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn và các chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng, phó ban tổ chức – kiểm tra của 25 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và 18 công đoàn ngành trung ương.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhấn mạnh: Đại hội là nơi tập trung trí tuệ của cán bộ, đoàn viên; phái đạt mục tiêu cao về nhân sự tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra; là ngày hội lớn của đoàn viên. Do đó các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch chi tiết thời gian tổ chức và hướng dẫn công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm ngay để chỉ đạo các đơn vị khác đại hội.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu tập trung nghe quán triệt nội dung Kế hoạch 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu ban chấp hành, chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội; Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Giới thiệu một số văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử, tài bổ nhiệm.

          Các đại biểu đã cùng trao đổi một số nội dung liên quan đến phân cấp, quy trình giới thiệu nhân sự,….Đồng thời các đại biểu được hướng dẫn nghiệp vụ, kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp.

Viết Đoàn

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”