CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Viên Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Viên Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!

Khối thi đua số VII Công đoàn Viên chức Việt Nam: Ký kết giao ước thi đua năm 2023

16:13 24-03-23

Sáng ngày 24/3, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 Khối thi đua số VII. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Được biết, Khối thi đua số VII bao gồm 12 thành viên, gồm: Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Công đoàn Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Công đoàn Liên minh Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Công đoàn Ủy ban dân tộc, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Công đoàn Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Công đoàn Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định công nhận Trưởng Khối, Phó trưởng Khối thi đua VII Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2023 gồm 03 đơn vị: Công đoàn Thanh tra Chính phủ (Trưởng Khối thi đua), Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Phó trưởng Khối thi đua), Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Phó trưởng Khối thi đua).

Ông Nguyễn Văn Đông trao Quyết định công nhận Trưởng Khối, Phó trưởng Khối thi đua VII Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2023

Cũng tại Hội nghị, 12 Công đoàn thành viên trong Khối thi đua số VII đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung: Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của ngành và đất nước; Khối trưởng chủ trì, phối hợp với Khối phó thống nhất với các đơn vị thành viên xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện các hoạt động; Các thành viên trong Khối có trách nhiệm xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết, tổ chức chấm điểm, suy tôn, đề nghị khen thưởng theo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam, phối hợp đề cử Khối trưởng, Khối phó của Khối thi đua số VII năm 2024.

12 Công đoàn thành viên Khối thi đua số VII cùng ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam và các đại biểu

Nhân dịp này, Khối thi đua số VII đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua của Khối năm 2023 nhằm tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ đối với mỗi đơn vị trong Khối; phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác và hoạt động công đoàn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Khối thi đua số VII trong thời gian qua. Thông qua việc chia sẻ một số kinh nghiệm tổ chức các phong trào và hoạt động thực tiễn của các Khối thi đua khác, ông Đông bày tỏ mong muốn Khối thi đua số VII luôn giữ vững và phát huy vai trò của một khối mạnh, xây dựng các phong trào với nội dung mang tính hiệu quả và gắn kết hơn nữa, thiết thực triển khai nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn các đơn vị trong Khối thi đua số VII và chào mừng Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam./.

K. Dung

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”