Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!
Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn công tác Thanh tra nhân dân năm 2019
09:48 - 06/11/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, ngày 31/10/201 tại Hả Nội,  Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư  tổ chức hội nghị tập huấn công tác Thanh tra nhân dân năm 2019 với nội dung: Phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Phó Trưởng ban Thanh tra Nhân dân Đỗ Mạnh Khởi phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ;  các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Bộ, Ủy viên BCH Công đoàn các đơn vị trực thuộc, Ủy viên Ban Thanh tra cơ quan, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ, chủ tịch các công đoàn bộ phận, tổ trưởng, tổ công đoàn các đơn vị, các đồng chí Ủy viên Ban Thanh tra Nhân dân và Ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn các đơn vị trực thuộc;  cán bộ, công chức Thanh tra Bộ và Thanh tra Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ TS. Đinh Văn Minh phổ biến nội dung tập huấn

Tại Hội nghị, TS. Đinh Văn Minh đã phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi, lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật để tham nhũng, tiêu cực, nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Những nội dung được trình bày tại Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời giúp các đại biểu tham dự hội nghị nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác Thanh tra nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các đại biểu tham dự còn được cung cấp nhiều thông tin thiết thực và sâu sắc cả về lý thuyết và thực tiễn về công tác phòng chống tham nhũng, nắm rõ về quy trình, kỹ năng giải quyết khiếu nại hành chính, góp phần phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật nói chung, nhất là xử lý các hành vi tham nhũng.

Mai Phương


(GMT+7)
RSS

Thông báo