Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc ! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn
10:03 - 01/11/2019

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc triển khai công tác quản lý đoàn viên công đoàn bằng phần mềm công nghệ thông tin, ngày 31/10/2019, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và các công việc liên quan đến việc cập nhật thông tin của đoàn viên công đoàn tại đơn vị trên hệ thống.

Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu là cán bộ công đoàn của các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Viết Đoàn, Phó Ban Tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lí đoàn viên công đoàn, thao tác thực hành trên máy tính với các tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp công đoàn mới; tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí...

Thông qua Hội nghị ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn và đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn được nâng cao; mặt khác giúp cho các cấp công đoàn thuận lợi trong việc thống kê chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp công đoàn, giúp công đoàn cơ sở xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên, trên cơ sở đó có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn. Sau khi kết thúc Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự sẽ là những hạt nhân về tổ chức, triển khai tập huấn, hướng dẫn ở các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và các công việc liên quan đến việc cập nhật thông tin của đoàn viên công đoàn tại đơn vị trên hệ thống.

                                                                                                Huy Toản


(GMT+7)
RSS

Thông báo