nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương!
Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023
16:46 - 07/10/2020

Ngày 02/10/2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn Viên chức tỉnh; ban chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS); ban chấp hành CĐCS thành viên và công đoàn bộ phận của các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Theo đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII gồm có 11 chương và 35 điều, tăng 01 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ Công đoàn khóa XI. Điều lệ lần này được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới hơn so với Điều lệ cũ nhằm khắc phục những quy định không còn phù hợp, bất cập trong áp dụng cũng như giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Nhiều điều, khoản được gộp lại, ngắn gọn, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học hơn. Các nội dung liên quan đến trách nhiệm của tổ chức công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cũng được sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường kết nối, lắng nghe để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Các đại biểu dự Hội nghị còn được  phổ biến, hướng dẫn chi tiết hơn về các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ về thi hành Điều lệ CĐVN Khóa XII. Các quy định cụ thể về: Công tác đoàn viên và CĐCS; Nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn; Đại hội công đoàn các cấp; Quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành; UBKT và các chức danh của UBKT công đoàn; Quy định về công tác nữ công, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã giải đáp một số vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định của pháp luật mới như: Bộ Luật Lao động, Luật viên chức, Nghị định 161/2018/NĐ-CP...

                                                      Việt Dũng


Thông báo