xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"!
Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang - Tổ chức thành công Đại hội IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
07:34 - 26/08/2019

Trong hai ngày 22 và 23/8/2019, Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí trong Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh qua các thời kỳ;  đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành, huyện, thị xã trong tỉnh cùng 197 đại biểu đại diện cho 4.892 đoàn viên đến từ 84 CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ qua nêu rõ, 05 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức Việt Nam, do đó đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, đặc biệt Công đoàn Viên chức tỉnh đã chủ động phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gương mẫu trong thực thi công vụ, thái độ phục vu nhân dân; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao; đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ, trong nhiệm kỳ, đã thăm hỏi, ốm đau, trợ cấp khó khăn, tặng quà nhân dịp lễ, tết 8.207 người với số tiền 3,5 tỉ đồng; ký tín chấp cho 1.444 CCVCLĐ vay vốn ngân hàng số tiền trên 61 tỉ đồng; góp vốn xoay vòng không tín lãi với 10.369 lượt CBCCVCLĐ luân chuyển trên 6,5 tỉ đồng. Ngoài ra, còn vận động Quỹ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền gần 1 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chỉ rõ: Với lực lượng đoàn viên chủ yếu là những người trực tiếp làm công tác tham mưu, xây dựng, quyết định, hướng dẫn, kiểm tra và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của Công đoàn, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, CĐVC tỉnh Kiên Giang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, đã hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh đề ra; hoạt động của CĐVC tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, của phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động của Công đoàn tỉnh Kiên Giang nói riêng và phát triển của của tổ chức Công đoàn, của đất nước nói chung... Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi đan xen với thách thức, thời gian tới, cần nhận thức sâu sắc  hơn nữa về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, trọng trách của mỗi của mỗi đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên trẻ, của tổ chức công đoàn trong các đơn vị thuộc CĐVC tỉnh, bởi nơi đây hội tụ phần lớn các cơ quan đầu ngành của tỉnh; CĐVC Kiên Giang cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CCVCLĐ…

Đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành khóa IV đã thống nhất 100% bầu đồng chí Nguyễn Văn Năng tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch và bầu đồng chí Nguyễn Cẩm Loan tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang khóa IV.

Phạm Hoa


Thông báo