Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng
15:22 - 28/07/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Thông báo Kết luận số 159-CV/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 71/HD-CĐVC ngày 13/3/2020 của BTV Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 1351-CV/ĐU ngày 20/4/2020 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc hướng dẫn thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; được sự đồng ý và căn cứ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm, sáng ngày 27/7/2020 tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025".

Tới dự và chỉ đạo Hội thảo có GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động VN, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Phạm Minh Phúc, UVBCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Dương, ThS.Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (BCH), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm và các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm.

GS.TS.Đặng Nguyên Anh phát biểu chỉ đạo hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, GS.TS.Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh, để hội thảo thật sự thành công, đạt được các mục tiêu đề ra, đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo nghiêm túc, tập trung theo dõi, lắng nghe các bài tham luận, tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Các thảo luận nên tập trung vào một số vấn đề lớn, quan trọng, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Các đại biểu cần nêu rõ những nội dung đồng tình, những nội dung cần bổ sung, phát triển thêm, liên hệ với tình hình giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Trên tinh thần đó, mỗi cán bộ công đoàn cần nêu cao ý thức trách nhiệm, đóng góp những ý kiến sâu sắc, xác đáng, bảo đảm cho thành công của Hội thảo.

Qua hai phiên làm việc, với sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: GS.TS. Đặng Nguyên Anh, PGS.TS. Phạm Minh Phúc, TS. Trần Thị Tuyết (UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Viện Hàn lâm), TS. Phạm Sỹ An (UVBCH, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Viện Hàn lâm), các đại biểu đã nghe 9 tham luận của các Công đoàn cơ sở Viện Kinh tế Việt Nam, Viện KHXH vùng Tây Nguyên, Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện Xã hội học, Viện Địa lí nhân văn, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Tạp chí KHXH Việt Nam phát biểu trực tiếp tại Hội thảo trên tổng số 23 tham luận gửi về Ban Tổ chức Hội thảo.

Đ/c Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH TLĐ LĐVN, Phó Chủ tịch CĐVCVN phát biểu tại hội thảo

Các ý kiến trình bày tham luận tại Hội thảo đều rất tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực cho các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX. Đây cũng chính là điều được đồng chí Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động VN, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đánh giá cao bên cạnh việc ghi nhận sáng kiến trong công tác tuyên giáo công đoàn và tinh thần nghiêm túc, khoa học trong công tác tổ chức Hội thảo của Công đoàn Viện Hàn lâm.

PGS.TS. Phạm Minh Phúc phát biểu bế mạc hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Phúc cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và BTV Công đoàn Viên chức Việt Nam là những nhân tố quan trọng làm nên thành công của Hội thảo, đồng thời nhấn mạnh, những tham luận, ý kiến của các Công đoàn cơ sở tại Hội thảo là những cứ liệu cần thiết để BTV Công đoàn Viện Hàn lâm tổng hợp, chắt lọc và báo cáo Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham khảo, sử dụng trong quá trình hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX và góp ý cho các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam./.

VPCĐ


Thông báo