Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) !
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam Lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023
10:10 - 23/07/2019

Ngày 19/7/2019, tại Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có: đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Hội nghị đã nghe và thảo luận bản dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 6 tháng đầu năm 2019, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo và tập trung góp ý, bổ sung hoạt động của ủy ban kểm tra 6 tháng cuối năm.Trong 6 tháng đầu năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành được 79 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 80 cuộc kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính tài sản công đoàn, không có đơn khiếu nại, tố cáo. Qua công tác kiểm tra đã góp phần giúp ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Phương Hạnh thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao dự thảo báo cáo, đồng chí cho rằng dự thảo báo cáo rất ngắn gọn, rõ ràng, có những phân tích, nhận định sâu, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng chí cũng nhất trí với các kiến nghị, đề xuất, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra và gợi mở một số nội dung, định hướng trong công tác kiểm tra, giám sát  trong thời gian sắp tới. Đồng chí cũng nhấn mạnh rằng năm 2019 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và  tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp cần nâng cao trách nhiệm và tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra hoàn thiện báo cáo để trình Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ Tư.

Mai Nguyễn


(GMT+7)
RSS

Thông báo