Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn LĐVN lần thứ ba
07:52 - 25/04/2019

Ngày 24/4/2019, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa XII), nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn LĐVN; đồng chí Tạ Văn Đồng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn LĐVN.

Theo báo cáo quý I/2019, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn đã tiến hành nhiều nội dung công việc thường xuyên theo kế hoạch năm như: Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn năm 2019. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn đã tiếp 09 lượt đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đến phản ánh tình hình và đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 42 đơn khiếu nại, tố cáo; nhận 11 công văn trả lời của các cấp công đoàn và các cơ quan có thẩm quyền. Sau khi nhận đơn, Ủy ban Kiểm tra đã có công văn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chỉ đạo công đoàn các cấp tham gia giải quyết và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn; hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn các cấp tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn LĐVN mong muốn Ủy ban Kiểm tra cần có giải pháp mạnh hơn trong việc khắc phục một số hạn chế trong thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và công khai tài chính tại một số đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương cũng như công tác giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện của công đoàn các cấp. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra cần chuyển đổi công tác chỉ đạo trong điều hành,  kiểm tra, nhất là đối với cấp dưới và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Hải cũng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần nghiên cứu đóng góp ý kiến về cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra khi sắp xếp, sáp nhập các đầu mối tại các đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng bàn về chương trình công tác Quý II/2019 của Ủy ban Kiểm tra; thực hiện quy trình xem xét quyết định hình thức kỷ luật một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn LĐVN; báo cáo một số vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2018.

BLĐ


(GMT+7)
RSS

Thông báo