Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020)!
Những thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017
09:16 - 19/06/2017

1. Mức lương cơ sở tăng

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng.

2. Tiền lương tháng đóng BHXH tăng

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014:

- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 8% = 104.000 đồng/tháng.

- Đối nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định: tiền lương (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x 8%.

Tuy nhiên, tổng tiền lương tháng đóng BHXH tăng không vượt quá 26 triệu đồng/tháng.

3. Mức đóng BHYT tăng

Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP

- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 4.5% = 58.500 đồng/tháng.

- Đối nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định: lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x 4.5%.

4. Tăng trợ cấp thai sản

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức tăng từ 2.420.000 đồng lên 2.600.000 đồng (=2 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con).

5. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng tăng từ 363.000 đồng/ngày lên 390.000 đồng/ngày.

6. Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng tăng từ 43.560.000 đồng lên 46.800.000 đồng.

7. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng tăng từ 302.500 đồng/ngày lên 325.000 đồng/ngày.

8. Tăng trợ cấp mai táng

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp tăng từ 12.100.000 đồng lên 13.000.000 đồng.

9. Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014:

- Đối với mỗi thân nhân: tăng từ 605.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng.

- Đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: tăng từ 847.000 đồng/tháng lên 910.000 đồng/tháng.

10. Thay đổi chi phí khám chữa bệnh BHYT

Công văn 2039/BHXH-DVT ngày 29/5/2017 nêu:

- Người có thẻ BHYT KCB đúng quy định, có tổng chi phí một lần KCB thấp hơn 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả. (trước đây là 181.500 đồng)

- Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 7.800.000 đồng (trước đây là 7.260.000 đồng) đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên.


(GMT+7)
RSS

Thông báo