Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn lao động việt nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam: Hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, tinh thần đổi mới
09:30 - 02/03/2020

Đó là đánh giá của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2020, tổ chức vào chiều 28/02/2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lao động Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan CĐVCVN.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác Cơ quan năm 2020; báo cáo tổng kết thi đua năm 2019; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2018 - 2020;  báo cáo công tác cán bộ và thực hiện  chế độ, chính sách tại Cơ quan; báo cáo kết quả hoạt động tài chính Cơ quan; báo cáo hoạt động quỹ đời sống cơ quan năm 2019; báo cáo thực hiện Quy chế quản lý hành chính cơ quan; dự thảo Quy chế quản lý hành chính; báo cáo tổng hợp ý kiến của các Ban và đề xuất kiến nghị những nội dung còn tồn tại, hạn chế để Thủ trưởng Cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn giải trình và có giải pháp thực hiện hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Cơ quan, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan CĐVCVN đã tiếp thu, giải trình giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức và người lao động liên quan đến hoạt động chung của Cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐVCVN đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan CĐVCVN đạt được trong năm qua, Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019, Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hoàn thành công việc với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, tinh thần đổi mới, Thủ trưởng và Công đoàn Cơ quan đã quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cơ quan. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng chỉ rõ một số hạn chế mà Cơ quan cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐVCVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan tiếp tục nhận thức sâu sắc về đặc thù, đặc điểm đối tượng đoàn viên người lao động mà CĐVCVN đang quản lý, đồng thời nêu lên một số khó khăn, thách thức đặt ra cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu chỉ rõ, trong năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan cần tiếp tục đổi mới tư duy hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới; cần tiếp tục tăng cường công tác tự học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, bên cạnh đó cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Cơ quan, đồng chí Ngọ Duy Hiểu lưu ý, Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Cơ quan để chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động, tạo điều kiện tốt để cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020…

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực CĐVCVN trao danh hiệu cho các tập thể

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, lao động trong Cơ quan đã bầu Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 03 đồng chí; tổ chức trao danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và phát động thi đua năm 2020.

Phạm Hoa


(GMT+7)
RSS

Thông báo