Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) !
Công đoàn Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác công đoàn năm 2019
07:46 - 30/12/2019

Sáng ngày 26/12/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Công đoàn Kiểm toán nhà nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí đại biểu đại diện cho các công đoàn các vụ, phòng, ban và 13 điểm cầu tại các công đoàn kiểm toán khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị

Trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nhàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán nhà nước đã điểm lại những kết quả mà Công đoàn Kiểm toán nhà nước đã làm được trong năm 2019 trên các mặt công tác như: Công tác tham gia, thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, lao động, tổ chức công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; kết quả thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, tổ chức hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng; hoạt động nữ công và phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; công tác tài chính công đoàn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn, những nguyên nhân và các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đó.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nhàn đã nêu 06 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch CĐVCVN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Công đoàn Kiểm toán nhà nước đã đạt được trong năm 2019. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí nhấn mạnh: Trong năm 2020, Công đoàn Kiểm toán nhà nước cần tập trung rà soát, cập nhật bổ sung những nội dung mới của Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vào trong hoạt động công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh và đổi mới hơn nữa việc tổ chức, phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, tránh hình thức; công đoàn tiếp tục quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung công tác tuyên truyền theo hướng hiện đại, linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại…

Cũng tại hội nghị, đã có 04 tham luận của các đại biểu đại diện cho các công đoàn trực thuộc Công đoàn Kiểm toán nhà nước đóng góp nhằm làm rõ hơn những kết quả mà Công đoàn Kiểm toán nhà nước đã đạt được trong năm 2019, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong hoạt động công đoàn ở cấp cơ sở cần khắc phục trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Thiện


(GMT+7)
RSS

Thông báo