xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"!
Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang: Tập huấn công tác công đoàn năm 2019
08:09 - 23/09/2019

Ngày 18/9 - 19/9/2019, Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang tổ chức lớp tập huấn công tác công đoàn năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Phan Hồng Thắm – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; cùng 280 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác tổ chức, kiểm tra, tài chính, nữ công công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên giới thiệu các nội dung về công tác tổ chức, tuyên truyền giáo dục, nữ công, công tác tài chính, ủy ban kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân và đặc biệt là tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Thắm – Chủ tịch CĐVC tỉnh đánh giá mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị tập huấn là để cán bộ công đoàn có đầy đủ thông tin, hiểu được trách nhiệm của người cán bộ công đoàn trong việc hỗ trợ, phối hợp với chính quyền vì mục tiêu chăm lo lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng chí cho rằng: Trong thời gian tới, các công đoàn cơ sở cần thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, công tác tài chính, công tác tuyên giáo – nữ công, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra và Ban Thanh tra nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động; tổ chức xây dựng các phong trào thi đua; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Qua lớp tập huấn, các cán bộ công đoàn cơ sở đã được trang bị thêm những kiến thức, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ về tài chính, tổ chức, tuyên truyền giáo dục, kiểm tra, phần mềm quản lý đoàn viên… nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, giúp cán bộ công đoàn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong thời kỳ hội nhập.

Dương Thị Đầm

Công đoàn Viên chức


Thông báo