Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!
Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cơ sở
08:38 - 29/09/2022

Kiểm tra, giám sát (KTGS) của công đoàn là nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm đảm bảo thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của tổ chức Công đoàn. Qua hoạt động KT,GS giúp cho các công đoàn cơ sở (CĐCS), đoàn viên công đoàn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu, chi tài chính Công đoàn được đảm bảo đúng quy định, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh có 48 CĐCS trực thuộc với 3.000 đoàn viên, có 31 Ủy ban kiểm tra (UBKT) CĐCS với 93 ủy viên. Xác định được tầm quan trọng của công tác KT,GS. Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ CĐVC tỉnh, UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT,GS tại CĐCS và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác KT,GS hàng năm cho các CĐCS trực thuộc. Đồng thời lồng ghép hướng dẫn hoạt động CĐCS gắn với việc thực hiện chủ đề hằng năm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Đồng chí Dương Thu Nga- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác Kiểm tra giám sát cho các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2022; Công đoàn Viên chức tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát 16 công đoàn cơ sở (đạt 107% kế hoạch Liên đoàn Lao động tỉnh giao) CĐCS trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái, CĐCS Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Yên Bái, CĐCS Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Yên Bái, CĐCS Ban Dân vận Tỉnh uỷ Yên Bái, CĐCS Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái, CĐCS Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, CĐCS Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, CĐCS Sở Tài chính tỉnh Yên Bái, CĐCS Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái, CĐCS Tỉnh đoàn Yên Bái, CĐCS Ban Nội chính tỉnh ủy Yên Bái, CĐCS Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, CĐCS Thanh tra tỉnh Yên Bái, CĐCS Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, CĐCS Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.

Để đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đoàn kiểm tra đã mời tất cả các CĐCS được kiểm tra tập trung tại Công đoàn Viên chức tỉnh để tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán của các CĐCS. Sau đó, Đoàn kiểm tra xem xét hồ sơ, chứng từ và sổ kế toán; phân tích số liệu thu, chi và thống nhất xây dựng dự thảo Kết luận kiểm tra đối với từng CĐCS. Trường hợp đơn vị nào thực hiện chưa đúng thì  Đoàn kiểm tra chủ động trực tiếp trao đổi và hướng dẫn cụ thể theo quy định.

Qua kiểm tra, cơ bản các CĐCS, đoàn viên chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; đồng thời đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Đã xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân cũng như nguyên tắc chế độ làm việc, mối quan hệ công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra. Xây dựng quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn với Thủ trương cơ quan, đơn vị.  Duy trì sinh hoạt của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn, nội dung sinh hoạt đã linh hoạt hơn, từng bước đổi mới tích cực, hiệu quả. Triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí, đoàn phí công đoàn cơ bản đảm bảo theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các CĐCS đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; sử dụng kinh phí, đoàn phí đúng mục đích, có hiệu quả; tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; mở đầy đủ sổ kế toán, lập chứng từ thu, chi kịp thời, lưu trữ hồ sơ ngăn nắp, đúng quy định; báo cáo quyết toán, dự toán thu, chi tài chính công đoàn đầy đủ.

Tuy nhiên, một số CĐCS Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn chưa sát với quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc tổ chức triển khai, thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên sau khi các đơn vị được tập huấn nghiệp vụ về triển khai tại đơn vị còn chậm; việc bổ sung quy chế hoạt động của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, quy chế chi tiêu nội bộ chưa kịp thời; công tác lưu trữ văn bản chưa khoa học; việc xây dựng dự toán, quyết toán còn chậm. Công đoàn Viên chức tỉnh kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn CĐCS khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác quản lý điều hành hoạt động của tổ chức Công đoàn

Phương Thúy


Thông báo