chúc mừng năm mới 2022!
Công đoàn viên chức Việt Nam kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn tại Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam
14:47 - 12/11/2021

Sáng ngày 12/11/2021, Đoàn kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam do đồng chí Lê Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2020 tại Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Tham dự và làm việc tại buổi kiểm tra có đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Vũ Hải Quang, Ủy viên Ban thường Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Dương Hồng Hải, Uỷ viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng Nói Việt Nam, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn và các đồng chí cán bộ chuyên trách Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam.

Báo cáo về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Vy Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Đài cho biết, công tác chỉ đạo thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Ban Thường vụ Công đoàn Đài quan tâm chỉ đạo toàn diện đến các công đoàn cơ sở, công tác kiểm tra được tăng cường; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đài đã chủ động tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, góp phần vào việc nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, nâng cao việc quản lý thu, chi tài chính, tài sản công đoàn, tránh tiêu cực lãng phí, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Công tác Công đoàn của Đài Tiếng nói Việt Nam thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Đài và sự hưởng ứng tích cực của các cấp công đoàn và đoàn viên công đoàn trong Đài Tiếng nói Việt Nam.

Qua kiểm tra cho thấy, về thực hiện theo Điều lệ Công đoàn, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam đã xây dựng đầy đủ các quy chế như: quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chấp hành kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2022, Uỷ Ban Kiểm tra; Chương trình công tác toàn khóa; quy chế khen thưởng; quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai nghị các chương trình, nghị quyết của Công đoàn cấp trên; các sổ sách công đoàn đã được lập theo đúng quy định của tổ chức công đoàn; trong hoạt động đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảm bảo theo quy định;  thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh... Về công tác quản lý và sử dụng tài chính Công đoàn: Công đoàn Đài đã thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; kịp thời thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn; việc mở sổ sách, biểu mẫu kế toán, lập chứng từ thu, chi kịp lưu trữ hồ sơ ngăn nắp, đúng quy định.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Thị Thu Hà, Trưởng đoàn đề nghị Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; đồng thời hoàn thiện việc xây dựng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong thời gian tới, xây dựng quy chế thi đua khen thưởng mới theo hướng dẫn của cấp trên phù hợp với một số quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Đài tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hoạt động công đoàn trong Đài Tiếng nói Việt Nam được phát huy thế mạnh trong thời gian tiếp theo.

Quang Bách


Thông báo