Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác thi đua đảm bảo tính động viên, khích lệ đối với đoàn viên công đoàn
08:23 - 26/11/2019

Ngày 19/11/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các cấp Công đoàn” dưới sự chủ trì của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở…

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân viên chức lao động cả nước đã có bước phát triển mạnh mẽ, các phong trào thi đua có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia. Các phong trào thi đua có mặt trên tất cả lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội đã tác động tích cực đến nhận thức của lãnh đạo các cấp và cán bộ, đoàn viên, người lao động về công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng cho các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn tồn tại, hạn chế như: thủ tục khen thưởng còn rườm rà; nhiều người có sáng kiến tốt nhưng lại không có khả năng viết báo cáo thành tích, hoặc những lý do khách quan khác,…”.

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có tính khả thi, khoa học, tập trung vào việc nêu lên thực trạng và đưa ra các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng của công tác này, giúp thúc đẩy phong trào thi đua trong tổ chức công đoàn, trong đó cho rằng cần quan tâm khen thưởng đến NLĐ trực tiếp; đồng thời các phong trào thi đua phải căn cứ đặc điểm, vị trí, vai trò của từng đối tượng, từng lĩnh vực để phát động phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, các đại biểu còn góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

DVD


(GMT+7)
RSS

Thông báo