Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11(khoá XII)
07:42 - 13/02/2020

Trong 2 ngày 11-12/2/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và các Uỷ viên Đoàn Chủ; Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 3 nội dung rất quan trọng: Một là “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Hai là Tờ trình về việc chỉnh lý dự thảo Hướng dẫn Điều lệ theo nội dung chỉnh lý Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sau khi thẩm định; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2019 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái luân chuyển cho cán bộ của tổ chức Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Đình Khang nêu rõ: Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch đã góp ý tại các Hội nghị trước, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện, xin ý kiến lần cuối trước khi báo cáo Bộ Chính trị…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia vào 3 nội dung chính, tập trung chủ yếu vào việc đánh giá hiện trạng của mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ ở từng cấp CĐ, nhất là cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Trên cơ sở đó, các ủy viên đề xuất về mô hình tổ chức của hoạt động CĐ trong thời gian tới; các hạn chế trong nội dung, phương thức hoạt động, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; quan điểm, khâu đột phá, các giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng và đề xuất phương hướng đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cấp CĐ…; Các vấn đề liên quan đến Điều lệ (đã chỉnh lý) như số lượng đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Điều chỉnh quy định về công tác bầu cử; về số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở; Các nội dung cần chỉnh sửa liên quan đến Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ  theo các quy định mới tại  Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và sẽ có hiệu lực từ 15/2/2020.

DVD


(GMT+7)
RSS

Thông báo