Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Hội nghị lần thứ XII Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Bàn một số giải pháp của tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19
08:48 - 28/04/2020

Trong 2 ngày 24 -25/4/2020, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII) diễn ra bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Ngọ Duy Hiểu, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh; các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch; Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.  

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến vào các Tờ trình: Dự thảo văn bản triển khai Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc công đoàn ngành trung ương và tương đương; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới; Dự thảo Quy chế thống nhất hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam (thay thế Quyết định số 1395/QĐ-TLĐ ngày 8.10.2015; Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong CNLĐ tại khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2020 - 2025”; Hướng dẫn, bổ sung thực hiện “Tháng công nhân năm 2020”; về việc báo cáo đánh giá tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; Hướng dẫn xây dựng lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trên không gian mạng; Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới… 

Một nội dung quan trọng được Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đưa ra tại Hội nghị lần thứ XII là Tờ trình về một số giải pháp của tổ chức Công đoàn liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và dẫn tới một bộ phận công nhân lao động đang đứng trước khó khăn gay gắt về việc làm, thu nhập, đời sống. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong cả nước cũng đã chủ động, tích cực, nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan, người sử dụng lao động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đã thay mặt Thường trực đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đồng ý chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nguồn chi hỗ trợ từ nguồn tài chính tích lũy tại LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ Tổng Công ty thuộc Tổng LĐLĐVN và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; tối đa không quá 50% nguồn kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Tổng LĐLĐVN… 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, đối với những đề xuất của các Ủỷ viên Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ chỉ đạo các ban, đơn vị tham mưu, tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn bản trên để điều chỉnh, tiếp tục xin ý kiến lại các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch bằng văn bản để hoàn thiện và ký ban hành.

TNK


(GMT+7)
RSS

Thông báo