Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế
15:36 - 03/02/2021

.

Trước tình hình dịch COVID quay trở lại vô cùng phức tạp, đề nghị các cấp công đoàn và đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam chủ động tuyên truyền, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế gồm:

1. KHẨU TRANG: Thường xuyên đeo khẩu trang vải tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

2. KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

3. KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

4. KHÔNG TỤ TẬP đông người.

5. KHAI BÁO Y TẾ: Thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.


(GMT+7)
RSS

Thông báo