Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!
Tổng LĐLĐVN góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
13:58 - 28/10/2020

Trong ngày 23/10 tại thành phố Hồ Chí Minh và ngày 26/10/2020 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam và khu vực miền Bắc để góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chủ đề của hội nghị góp ý là: “Đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam”.

Chủ trì hội nghị tại Hà Nội có các đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Đại hội XIII của Đảng; Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương. Tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm góp phần tập hợp trí tuệ của đoàn viên, người lao động cả nước góp ý vào văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 64 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành. Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tổ chức thảo luận, góp ý vào những nhóm vấn đề cụ thể, quan trọng, liên quan trực tiếp đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn để nhận thức toàn diện, đóng góp thêm ý kiến đúc kết từ thực tiễn vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp ý kiến; tổng hợp, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời các nguyện vọng tâm huyết, xác đáng của người lao động.

Với mong muốn góp ý văn kiện Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động trong tham gia với Đảng về những vấn đề xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các đồng chí chủ trì hội nghị nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức với mục tiêu nhận diện rõ những thời cơ, thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới; tập hợp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn trong nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ thảo luận làm sáng rõ, góp ý bổ sung 20 vấn đề đề cập trong dự thảo văn kiện liên quan đến chủ đề hội nghị.

DVD


Thông báo