nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii đảng cộng sản việt nam!
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X
16:40 - 28/09/2020

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước", ngày 28/9/2020, Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ X, đã khai mạc tại Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh, thành phố; cùng 464 đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua yêu nước 5 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương khẳng định, Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ và giai cấp công nhân cả nước. Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhiệt liệt chúc mừng 464 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn, các điển hình tiên tiến xuất sắc là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua trong CNVCLĐ cả nước về tham dự Đại hội thi đua lần này. Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, Đại hội thi đua lần này là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, qua đó tiếp tục khơi dậy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, cổ vũ sức sáng tạo to lớn và nhiệt tình cách mạng của đội ngũ CNVCLĐ trước yêu cầu mới của đất nước; lựa chọn các đại biểu ưu tú đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và phát động thi đua giai đoạn 2020 – 2025. “Tự hào bởi sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam hòa chung với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đó là thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển vào giữa thế kỷ XXI. Yêu cầu đó đặt ra những nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề nhưng đầy vinh quang cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong những năm tới” – đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu trình bày báo cáo tại Đại hội

Trình bày báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu; thu hút hàng triệu CNVCLĐ ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia, đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước. Từ các phong trào thi đua, về sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có 1.044.973 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi 198.690 tỷ đồng. Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học là 74.959 đề tài, tổng giá trị làm lợi hoặc ứng dụng mang lại lợi ích kinh tế là 331.299 tỷ đồng. Tổng LĐLĐ đã trao tặng 4.462 Bằng Lao động sáng tạo với tổng giá trị làm lợi 48.691 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ 5 năm qua. Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu, thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là nội dung chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc; đưa công tác thi đua gắn với việc hằng ngày của mỗi người, mỗi cơ quan. Đồng thời, phát động CNVCLĐ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền hoạt động, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, nỗ lực phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mình, vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước...

10 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc nhất được tôn vinh

Cũng tại Đại hội, 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ cả nước 5 năm qua đã được tôn vinh. Đại hội cũng đã lựa chọn 15 đồng chí là các tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịchTổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ cả nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề là “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

BBT


Thông báo