nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii đảng cộng sản việt nam!
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 7 khóa XII
10:49 - 15/12/2020

Trong 02 ngày (11-12/12/2020), Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 diễn ra tại Hà Nội. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân Vận Trung ương; tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐ LĐVN phát biểu tại HN

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Hội nghị gồm nhiều nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra. Cụ thể, Hội nghị đánh giá hoạt động công đoàn năm 2020, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021, bàn và quyết định các nội dung của tờ trình báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020, tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/TLĐ và ban hành kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong tình hình mới; tờ trình báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị cũng cho ý kiến vào báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2020 và chương trình công tác năm 2021; dự thảo đề cương Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và công tác tổ chức, cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là năm có nhiều yếu tố tác động đến việc làm, đời sống của công nhân lao động, trong đó có hoạt động công đoàn. Bước sang năm 2021 là năm mà Bộ luật Lao động 2019 và nhiều chủ trương, chính sách mới liên quan đến người lao động có hiệu lực. Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, dự thảo các nội dung trình Ban Chấp hành và đối chiếu với tình hình thực tiễn tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phân tích, thảo luận những giải pháp, cách làm hay trong việc triển khai, cụ thể hóa chủ đề công tác năm ở các cấp công đoàn, hoạt động của công đoàn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, đó là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo HN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá, hoạt động công đoàn thời gian qua đã ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn. Theo đồng chí Trương Thị Mai, công việc trọng yếu của công đoàn thời gian qua là tham gia cùng Đảng, Nhà nước, xã hội phòng chống COVID-19 cũng như chăm lo đến người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng công đoàn cần chú trọng tiếp tục bổ sung vào thoả ước lao động tập thể những nội dung liên quan đến đời sống của người lao động, trong đó có nội dung thưởng Tết, đây là điểm không mới, nhưng là kinh nghiệm hay, cần nhân rộng. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Ưu tiên số 1 của tổ chức công đoàn vẫn là làm tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, hàng đầu, thường xuyên của công đoàn, nhất là trong khu vực doanh nghiệp thâm dụng lao động. Bên cạnh đó, công đoàn phải quan tâm, triển khai thật tốt nhiều vấn đề khác, như: Thực hiện các cam kết lao động quốc tế; giúp người lao động hiểu rõ hơn về việc nhận bảo hiểm xã hội một lần…

Thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp thu những chỉ đạo sát sao, cụ thể, tâm huyết của đồng chí Trương Thị Mai đối với tổ chức công đoàn để thảo luận, đưa vào nội dung chương trình hoạt động của tổ chức công đoàn trong năm 2021, định hướng đến năm 2025-2030; để xứng đáng với những kỳ vọng của đồng chí Trương Thị Mai với tổ chức công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều ngày kỷ niệm và sự kiện quan trọng của Đảng và dân tộc. Các cấp công đoàn đã có nhiều giải pháp tổ chức, động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua rất thiết thực của tổ chức Công đoàn. Bước sang năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, là năm tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngay từ đầu năm 2021 cũng sẽ diễn ra sự kiện chính trị trọng đại là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn trong cả nước tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) với tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến công, bền bỉ.

Tại Hội nghị đã bầu bổ sung 3 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Thái Quỳnh Mai Dung, Uỷ viên Ban chấp hành, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2. Nguyễn Xuân Hùng- Uỷ viên Ban chấp hành, Chánh văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

3. Nguyễn Duy Minh – Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị cũng bầu bổ sung 8 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Công Thanh Thảo – Chủ tịch CĐ Công an nhân dân.

2. Nguyễn Thanh Sơn – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

3. Nguyễn Kim Loan – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

4. Nguyễn Thị Hương Giang – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước

5. Hoàng Liên – Tỉnh uỷ viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

6. Kha Văn Tám – Tỉnh uỷ viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An

7. Võ Mạnh Sơn – Tỉnh uỷ viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

8. Lê Minh Nhân – Tỉnh uỷ viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Tổ chức

 

Note: Phong trào thi đua gồm các nội dung:

1. Vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và đất nước.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

3. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”.

4. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020 – 2025.

5. Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo phương châm “Tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.


Thông báo