Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!
Văn bản về công tác tài chính
13:36 - 30/09/2019

.

Ký hiệu

Ngày tháng

Trích yếu nội dung

1911/QĐ-TLĐ

19/12/2016

QĐ về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

1910/QĐ-TLĐ

19/12/2016

QĐ về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

1908/QĐ-TLĐ

19/12/2016

QĐ về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn

9c/NQ-BCH

10/8/2016

NQ của BCH TLĐ về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các Khu công nghiệp, Khu chế xuất

07b/NQ-TLĐ

21/1/2016

NQ của BCH TLĐ về công tác tài chính CĐ trong tình hình mới

826/QĐ-TLĐ

7/7/2014

QĐ về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn

191/2013/NĐ-CP

21/11/2013

Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn

1439/QĐ-TLĐ

14/12/2011

QĐ về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn


Thông báo