trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo!
CĐVC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở năm 2020
14:42 - 06/11/2020

Nhằm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở ( CĐCS), vừa qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức 06 khối thi đua đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS. Các khối thi đua sẽ do các Ủỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh điều hành và chấm điểm theo kế hoạch.

Qua công tác kiểm tra chấm điểm theo tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các CĐCS đã nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của CĐ cấp trên, đồng thời có các hình thức triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù tại đơn vị như: Kết hợp sinh hoạt tổ CĐ với họp chuyên môn ở các phòng ban, xây dựng trang thông tin của CĐCS đối với mạng nội bộ của đơn vị để triển khai thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sinh hoạt trực tuyến ban chấp hành và tổ CĐ, từ đó giúp việc triển khai thực hiện kịp thời và tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, thời gian hội họp mà vẫn đảm bảo được hoạt động xuyên suốt và yêu cầu.

Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh có sự chuyển biến tốt và đúng hướng, những CĐCS đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ đều là những đơn vị luôn quan tâm đến tiêu chí chấm điểm, có kế hoạch thực hiện và phân công các thành viên ban chấp hành công đoàn đảm nhiệm những tiêu chí có liên quan đến nhiệm vụ được phân công, định kỳ có kiểm tra, đôn đốc để khắc phục những nội dung tiêu chí chưa thực hiện.

Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS ở các khối có 45/62 CĐCS đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (17 CĐCS nằm trong diện kiểm tra chấm điểm trực tiếp), trong đó có hơn 90% CĐCS nằm trong khung điểm để xét duyệt và công nhận danh hiệu CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, không có CĐCS khá và yếu kém.

Qua công tác đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS của các khối, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh nhận thấy đây là hoạt động thiết thực, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS đúng thực chất và đảm bảo công bằng, minh bạch để làm cơ sở công nhận các danh hiệu thi đua và xét khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2020. Mặt khác, qua công tác chấm điểm, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh nắm bắt được điểm nổi bật của năm 2020 đó là, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CBCCVC được quan tâm hơn trong những tháng phòng chống dịch COVID-19. Các CĐCS đã phối với chính quyền trang bị nước rửa tay, khẩu trang đảm bảo chất lượng để CBCCVC yên tâm công tác và đề xuất nhân sự trực và làm việc tại cơ quan đảm bảo theo quy định phòng chống dịch của tỉnh và Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, các đơn vị đã thực hiện tốt cách phòng, tránh lây bệnh, không có ca lây nhiễm nào đối với CBCCVC và gia đình. Việc thực hiện giãn cách xã hội và cách ly được tổ chức công đoàn thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là các hoạt động có tập trung đông người sẽ tạm dừng và tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Việt Dũng


Thông báo