Nhiệt liệt chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn Viên chức Lâm Đồng - 20 năm một chặng đường phát triển
04:41 - 22/04/2022

Cách đây 20 năm, ngày 22/4/2002, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-LĐLĐ về việc thành lập Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và chính thức đi vào hoạt động, quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện 48 công đoàn cơ sở (CĐCS), với 1.873 đoàn viên công đoàn, cho đến nay đã trải qua 4 kỳ đại hội hệ thống tổ chức Công đoàn Viên chức tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ với 72 CĐCS và 3.693 đoàn viên công đoàn.

Trong suốt quá trình từ xây dựng và phát triển, các cấp CĐVC tỉnh đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và trọng tâm hoạt động công đoàn để xây dựng chương trình công tác sát thực, hiệu quả. Trong đó, luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) nâng cao trình độ mọi mặt, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, phát huy vai trò, vị trí, chức năng của mình, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; làm tốt công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ; thường xuyên phát động phong trào văn hóa, thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, CĐVC tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” và Phong trào “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; Phong trào thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Trong quá trình thực hiện, các CĐCS đã vận dụng sáng tạo, gắn liền với các phong trào thi đua mang tính đặc thù của ngành, của khối; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ, sáng tạo của đông đảo CBCCVCLĐ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cải tiến lề lối, phong cách làm việc. Tổng kết hàng năm có trên 96% CBCCVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, hàng trăm tập thể, cá nhân được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Các cấp CĐVC tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động cho CBCCVCLĐ. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng công tác định hướng thông tin trên internet và mạng xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên thường xuyên được quan tâm như: Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho hàng trăm CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn hàng năm; hoạt động xã hội, từ thiện luôn được các CĐCS tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả, đã ủng hộ, đóng góp các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, thiên tai, bão lụt và các hoạt động tình nghĩa khác hàng chục tỉ đồng.

Từ năm 2013 đến nay đã tiến hành xây dựng được 10 căn nhà tình thương với tổng số tiền hỗ trợ 780 triệu đồng, 05 căn nhà Mái ấm công đoàn trị giá 250 triệu đồng, xây dựng “Cầu dân sinh tại Thôn 2 xã Đồng Nai Thượng huyện Cát Tiên” trị giá 388 triệu đồng, công trình “Nước sạch cho các hộ đồng bào tại Làng Bù Đạt xã Phước Cát 1 huyện Cát Tiên” trị giá 250 triệu đồng, 07 công trình “Nhà tình nghĩa” trị giá 400 triệu đồng tại các huyện Lạc Dương, Đam Rông và Lâm Hà.

Đặc biệt, chung tay góp sức, ủng hộ vật chất, tinh thần công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 và Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Tổng Liên đoàn phát động, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo các CĐCS trực thuộc vận động tùy theo điều kiện của đoàn viên, cơ quan, đơn vị, phát động đóng góp ủng hộ bằng tiền mặt, nhắn tin ủng hộ; kết quả các CĐCS phối hợp vận động ủng hộ được số tiền 1,2 tỉ đồng, hàng ngàn chai nước rửa tay, xà phòng sát khuẩn, khẩu trang y tế cùng các nhu yếu phẩm... phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương và lực lượng tuyến đầu chống dịch; đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng chương trình "Chuyến xe yêu thương" ủng hộ người dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID -19.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức tỉnh luôn quan tâm đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hàng năm, tỉ lệ CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 95%, trong đó có 20% CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác thi đua, khen thưởng, công tác nữ công, xây dựng gia đình CBCCVCLĐ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được triển khai có hiệu quả đi đôi với từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản Công đoàn công khai, minh bạch, đúng quy định. Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo phương châm lấy đoàn viên làm trung tâm, hoạt động chủ yếu ở cơ sở, phát huy sức mạnh trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, CĐVC tỉnh được LĐLĐ tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều tập thể CĐCS và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực, đoàn kết của đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên, CBCCVCLĐ, các cấp CĐVC tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chú trọng công tác phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Những thành tích mà CĐVC tỉnh và các CĐCS đạt được thể hiện sự trưởng thành về cả số lượng và chất lượng. Vai trò, vị thế của công đoàn ngày càng được khẳng định trong xã hội, CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn. Thành quả trong chặng đường 20 năm là niềm tự hào, là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng trong chặng đường tiếp theo.

                                                                                 Phạm Sỹ Thế -

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh


Thông báo