Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Bản thỏa thuận hợp tác giữa CĐVCVN và Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Thịnh Long
16:05 - 19/07/2021

.


(GMT+7)
RSS

Thông báo