Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
CĐVC Bình Thuận Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Đắk Lắk, Đăk Nông
08:31 - 15/08/2022

Vừa qua, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức chuyến học tập kinh nghiệm về xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và hoạt động công đoàn tại Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

Tham gia đoàn công tác là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra CĐVC tỉnh khóa III và một số cán bộ công đoàn cơ sở, do đồng chí Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch CĐVC tỉnh Bình Thuận làm Trưởng đoàn.

Đoàn chụp hình lưu niệm với CĐVC tỉnh Đắk Lắk

Tại 2 tỉnh bạn, Đoàn đã trao đổi các nội dung như công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 -2028; kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào thi đua; về các mô hình hay trong lĩnh vực như Lao động giỏi – Lao động sáng tạo, Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC Trung thành- Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo, Giỏi việc nước - Đảm việc nhà…

Đoàn chụp hình lưu niệm với CĐVC tỉnh Đăk Nông

Qua chuyến công tác, tạo điều kiện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện. Tạo mối quan hệ, tăng sự giao lưu, đoàn kết giữa 2 Công đoàn Viên chức tỉnh với nhau.

Ngọc Phúc (TH)


Thông báo