Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc ! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020
14:52 - 06/11/2020

Ngày 5/11/2020, tại Thái Nguyên, Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020 cho gần 80 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến dự và khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thành - Chủ tịch Công đoàn Học viện và các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trước những yêu cầu trong bối cảnh mới, đòi hỏi cán bộ và tổ chức công đoàn cần phải tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động. Lớp bồi dưỡng lần này được tổ chức nhằm góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trong hệ thống Học viện những kiến thức cơ bản mới liên quan đến công tác công đoàn; cũng như các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác công đoàn. Đồng thời tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong hệ thống Học viện, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, đồng chí Hoàng Phúc Lâm đề nghị các đồng chí học viên tham gia đầy đủ chương trình, tích cực trao đổi, thảo luận, học hỏi những kinh nghiệm của các đơn vị bạn trong hệ thống công đoàn Học viện. Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và các ý kiến chỉ đạo của công đoàn cấp trên triển khai vận dụng một cách hiệu quả cho công tác công đoàn tại cơ sở, để tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn phải thực sự là địa chỉ tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, CBCCVCLĐ….” 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trao đổi về các nội dung mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn thi hành Điều lệ và phương pháp hoạt động công đoàn. Qua tiếp thu, trao đổi, các cán bộ công đoàn cơ sở đã được trang bị thêm những kiến thức mới về tổ chức hoạt động công đoàn, cũng như được giải đáp, hướng dẫn những vấn đề đang vướng mắc, khó khăn, tồn tại trong hoạt động công đoàn tại từng đơn vị.

DVD


(GMT+7)
RSS

Thông báo