Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Hội thảo lấy ý kiến một số văn bản về công tác tổ chức, cán bộ công đoàn
16:21 - 10/05/2019

Trong 02 ngày 9 - 10/5/2019, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến một số văn bản về công tác tổ chức, cán bộ Công đoàn với sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện các Ban Cơ quan Tổng Liên đoàn, Viện Công nhân Công đoàn Việt Nam và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo các văn bản về công tác tổ chức cán bộ Công đoàn để từ đó có đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn và căn cứ những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ công đoàn, tạo điều kiện để quá trình triển khai thực hiện các văn bản được thuận lợi, đạt kết quả cao.

Tại Hội thảo, các đại biểu được hướng dẫn, giải đáp một số nội dung về xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan công đoàn cấp tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương; lấy ý kiến tham gia xây dựng một số văn bản, quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn gồm: Quy định mối quan hệ phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành Trung ương; góp ý sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá, xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở; Hướng dẫn 1932/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; xây dựng hướng dẫn thí điểm đánh giá, xếp loạt đoàn viên công đoàn khu vực Nhà nước.

Các ý kiến tham gia tại Hội thảo được tổng hợp và tổ chức nghiên cứu để tiếp thu, sửa đổi, bổ sung vào các dự thảo trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, thông qua theo thẩm quyền, kịp thời triển khai thống nhất thực hiện trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.

BLĐ


(GMT+7)
RSS

Thông báo