Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) !
Khối Thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam - Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
12:52 - 06/01/2020

Sáng ngày 02/01/2020, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Khối thi đua III, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, các đồng chí cán bộ làm công tác thi đua của các Công đoàn trong Khối.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đơn vị Khối trưởng và các đơn vị Khối phó đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả mà Khối III đã đạt đươc trong năm 2019, trong đó có các nội dung cụ thể: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và  đoàn viên công đoàn; tiếp tục  học tập, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vào hoạt động thực tiễn; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình tâm tư, tư tưởng của CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là những bài học về Bác Hồ với CBCCVCLĐ và tổ chức công đoàn; Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao đóng góp của các tầng lớp nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước nói chung, đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam nói riêng….

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng những thành tích mà Khối thi đua III đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là những hoạt động thiết thực và hiệu quả của các đơn vị trong Khối. Trong năm 2020, Khối thi đua III tiếp tục gắn kết hơn nữa và phát huy thế mạnh của Khối để đẩy mạnh các hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã bầu Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam làm Trưởng Khối thi đua III năm 2020.

Quang Bách VOV


(GMT+7)
RSS

Thông báo