CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Giấy triệu tập dự Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2022

Ký hiệu

 468/GTrT-CĐVC

Ngày ban hành

 02/12/2022

Loại văn bản

 Giấy triệu tập

Cơ quan ban hành

 Công đoàn Viên chức Việt Nam

Người ký

 Đỗ Thị Thanh Hương

Trích yếu

  Giấy triệu tập dự Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2022

Tệp đính kèm

 Giấy triệu tập

.

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”